De trein die ik nooit vergat

Ik sprak inmiddels een aardig woordje Bonjour, ça va en qu’est-ce que c’est? en we waren toegekomen aan het laatste proefwerk van het jaar. Ik vond het een mákkie!

Ondersteboven

Stel je een rijtjeshuis voor, met een tuintje. Een keurig huis, alles is opgeruimd, keurig geordend, alles heeft zijn eigen plekje, spic & span, tuintje keurig aangeharkt. Dan raast er een korte maar heftige storm over het huis en het huis ligt compleet overhoop....